Квартири

57,91м²

Загальна площа

26,60м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 2

53,40м²

Загальна площа

36,30м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 1
Типові: G-18

53,40м²

Загальна площа

36,30м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 1
Типові: G-19

108,62м²

Загальна площа

71,35м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 1

79,08м²

Загальна площа

39,41м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 2
Типові: G-12

79,08м²

Загальна площа

39,41м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 2
Типові: G-13

79,47м²

Загальна площа

40,00м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 2

157,48м²

Загальна площа

76,80м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 4

148,94м²

Загальна площа

72,20м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 4
Типові: G-7 G-8

148,94м²

Загальна площа

72,20м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 4
Типові: G-7 G-9

148,64м²

Загальна площа

72,20м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 4
Типові: G-8 G-9

158,17м²

Загальна площа

76,58м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 4

137,30м²

Загальна площа

69,60м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 3
Типова: G-2 G-3

137,30м²

Загальна площа

69,60м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 3
Типова: G-2 G-4

137,30м²

Загальна площа

69,60м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 3
Типова: G-3 G-4

160,43м²

Загальна площа

83,63м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 3

174,89м²

Загальна площа

85,10м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 3

167,95м²

Загальна площа

68,20м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 3

196,70м²

Загальна площа

96,51м²

Житлова площа

Кількість рівнів у квартирі: 3